Liên hệ

BAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN DOANH NHÂN ĐÀ NẴNG
CƠ QUAN PHÁP LÝ & CHỦ QUẢN: CÔNG TY QUỐC TẾ DANACEN
Văn phòng dự án: Số 480 và 482 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng, Việt Nam
Email: info@doanhnhandanang.com – Tổng đài TVPĐ: 1900 .58 .88 .82

Thông tin liên hệ