Thông tin doanh nghiệp

Kiến trúc Roxan

      Công ty Cổ phần Kiến trúc Roxan được thành lập với mục tiêu trở thành Công ty kiến trúc, xây dựng có giá trị sáng tạo và thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam.
      Roxan được tổ chức theo mô hình quản lý tiên tiến, là nơi hội tụ những thành viên có năng lực chuyên môn cao, có óc sáng tạo và có tâm với nghề.   

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

     Tư vấn, thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. Tư vấn, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp. Tư vấn, thiết kế quy hoạch xây dựng. Tư vấn, thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật.
     Xây dựng, hoàn thiện, lắp đặt công trình dân dụng, công nghiệp.
     Tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu. Quản lý dự án.