Thực hiện giao dịch


Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên DOANH NHÂN ĐÀ NẴNG phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của mọi người.